Werken op hoogte

Werken op hoogte kan zeer gevaarlijk zijn als U niet weet hoe U dit veilig moet doen

Werken op hoogte wat U moet weten.


De wet schrijft voor dat werkgevers en zelfstandige aannemers het risico moeten beoordelen als er wordt gewerkt op hoogte

Het werk moet gepland worden zodat er genoeg tijd is om veilig te werken

Indien het werk op een andere manier kan worden uitgevoerd dient de werkgever hier altijd voor te kiezen.

Er moet altijd worden voorkomen dat er letsel kan ontstaan door werken op hoogte.

Personeel dat gaat werken op hoogte dient alle instructies en opleidingen te hebben gehad voordat ze aan het werk worden gesteld.

Voordat er op hoogte wordt gewerkt dienen er de volgende punten te zijn onderzocht en beoordeeld:

Risicobeoordeling

Verklaring methode

Vereiste voorzorgsmaatregelen

Werken op hoogte

Dit zijn de kernpunten die moeten worden beoordeeld.

Werken-op-hoogte is de nummer 1 als het gaat om dodelijke en ernstige verwondingen in de bouw.

Meer dan 60% van de sterfgevallen in de bouw hebben te maken met werken-op- hoogte.

Hierbij kunt u denken aan:

Vallen van ladders

Vallen van steigers

Vallen van platforms en dakranden

Voordat er wordt gewerkt dienen er een aantal zaken duidelijk op papier te staan die dan vervolgens met de medewerkers dienen te worden doorgenomen.

Dit gaat dan om de risico's, welke voorzorgsmaatregelen zijn er genomen, hierbij dienen er geen ingewikkelde processen te worden doorgenomen maar de punten die van belang zijn om zo veilig mogelijk te werken.

Bij de risico beoordeling dienen de belangrijkste bevindingen te worden genoteerd.

Bij veel bedrijven is werken op hoogte goed bekend en is een risicobeoordeling snel op papier te zetten.

Doordat de medewerkers goed opgeleid en geïnstrueerd zijn is er minder risico's dan dat er medewerkers zijn die werken-op-hoogte voor de eerste keer uitvoeren.

De wet op het werken-op-hoogte vereist dat U rekening houdt met de risico evaluatie en het organiseren en plannen en het identificeren van werken op hoogte.
Uw doel moet zijn om ervoor te zorgen dat werken op hoogte goed gepland is, toezicht wordt gehouden op het uitvoeren op een veilige manier.

Hierbij zijn de volgende punten belangrijk:

Vermijd werken op hoogte als dit redelijker wijs mogelijk is. b.v door assemblage op de grond uit te voeren.

Voorkom dat er personen, die werken-op-hoogte, ongewild kunnen vallen.

Dit door bv een steiger platform met dubbele geleiderail en voetplaten toe te passen.

Zorg voor val bescherming met vertragingselementen.

Breng bv vangnetten aan om een val op te vangen.

Verklaring methode:

Een verklaring opnemen is een handige manier om de risico's en de genomen voorzorgsmaatregelen die bij werken-op-hoogte aanwezig zijn te communiceren met de medewerkers.

Deze verklaring hoeft niet zeer uitgebreid te zijn maar moet de doelstellingen bevatten die U wilt behalen. (Het voorkomen van vallen van hoogte)

De verklaring dient duidelijk en kort te zijn waarbij er op wordt gelet dat de medewerkers goed zijn geïnstrueerd.
Geen dubbelzinnige zaken die alleen maar leiden tot verwarring.

Duidelijke afspraken waarbij er geen weg is die later leidt tot ja maar of als ik dit had geweten etc.
Apparatuur die nodig is om veilig te werken op hoogte dient aanwezig te zijn voordat de werkzaamheden beginnen.
De werknemers moeten weten wat ze moeten doen als de werkzaamheden tussendoor worden gewijzigd. 

Dak werk

Wat moet U doen?

De wet zegt: dat dakwerken moeten worden gepland en goed georganiseerd zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Alle werkzaamheden op daken zijn gevaarlijk, zelfs als het maar een paar minuten duurt.

Er dienen altijd de juiste voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

De medewerker dient de juiste opleiding, de juiste competenties te bezitten en juist zijn geïnstrueerd.
Ook hierbij is de “verklaring methode” om de medewerker op de juiste manier te helpen om het werk veilig en gezond te kunnen uitvoeren door hem op deze manier te instrueren en het werk te bespreken.

Door nauw samen te werken met de klant zorgt U er voor dat de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen en dat de werkzaamheden gepland kunnen worden uitgevoerd.

Op deze manier voorkomt U dat de klant U onder druk zet om het maar even uit te voeren desnoods door onveilig te werken.
Want we weten allemaal dat tijd geld kost maar denk hierbij altijd dat een medewerker die valt nog meer kost en dit uiteindelijk ook bij de klant terechtkomt.

Denk hierbij aan de naam die de klant heeft in de buurt waar deze is gevestigd.

Als de klant met zijn naam wordt genoemd bij een dodelijk ongeval dan kost dit heel veel geld.

Dus bij alle werken op hoogte is het altijd “veiligheid eerst“

Het is nog altijd zo dat 1 op de 5 dodelijke slachtoffers in de bouw door een val van daken wordt veroorzaakt.


Het kan niet voldoende worden gezegd:

werken  hoogte is een hoog risico.

Er zijn veel gespecialiseerde bedrijven die werken op hoogte goed uitvoeren maar er zijn er ook nog altijd veel bedrijven die dit niet zijn.

Denk hierbij aan bedrijven die daken of gevels herstellen of reinigen.


Apparatuur en mensen:


Veel ongevallen kunnen worden voorkomen als de meest geschikte apparatuur wordt gebruikt en als de medewerkers voldoende informatie, instructie, en opleiding hebben genoten.

Ook een juiste toezicht is zeer belangrijk.

Een veilige toegang tot een dak vereist een zorgvuldige planning, in het bijzonder wanneer het werk vordert langs de dakrand.


Methoden om toegang tot daken te verkrijgen zijn:
via trappenhuizen
vaste of mobiele steiger
ladders
toegangsluiken


Dakranden en openingen:


Vallen van dakranden op zowel commerciële, niet commerciële projecten, nieuwbouw en renovatie projecten.
Veel sterfgevallen komen elk jaar weer voor op kleinere projecten zoals op daken van woonhuizen.

Het niet afzetten van openingen levert veel ongevallen op.

Indien er een afzetting wordt geplaatst kan dit veel ellende voorkomen.
Goede dakrandafzettingen voorkomen dat er iemand van het dak af kan vallen maar voorkomt ook het afvallen van materieel en materiaal.


Hellende daken:


Hellende daken vereisen steigers voor personen of materialen die vallen voorkomen aan de rand van het dak.

Een goede randbescherming zorgt voor bescherming van personen en materiaal.

Goede bevestiging van ladders voorkomt ongevallen met ladders.
Goede dakladders zorgen voor een juiste toepassing voor het werkenop hoogte.


Platte daken:

Vallen van platte daken en randen kunnen worden voorkomen door eenvoudige randbescherming toe te passen

Een veilige dubbele vangrail en schoprand rond de rand voorkomt veel ongevallen.


Fragile oppervlakken:


Volg altijd een veilig werksysteem met behulp van een platform onder het dak waar dit mogelijk is.
Werk aan of in de buurt van fragiele dakvlakken vereist een combinatie van ensceneringen, vangrails, val begrensing, valbeveiliging en vangnetten onder en dicht bij het dak.


Fragile daken:


Alle daken moeten worden behandeld als zijnde kwetsbaar totdat een bevoegd persoon heeft
bevestigd dat ze dit zijn..
Vertrouw niet op elke dak bedekking, ongeacht het materiaal, dat het gewicht van personen kan dragen
Dit omvat zowel de nok als de gordingen.


Fragile lichtstraten:


Herken het gevaar.
Sommige zijn moeilijk te zien in bepaalde lichtomstandigheden en anderen kunnen worden verborgen door een verflaag.
U moet deze gebieden, door gebruik te maken van barrières of gelabelde waarschuwingen toe te passen.

Met name de volgende materialen zijn waarschijnlijk kwetsbaar:
Vezelcement platen,
Lichtstraten
Metalen platen
Glas
Spaanplaat

Voorzorgsmaatregelen
Effectieve maatregelen zijn vereist voor alle werkzaamheden aan of in de buurt van kwetsbare oppervlakken, het maakt niet uit hoe kort de werkzaamheden duren, of het gaat om bouwwerkzaamheden, onderhoud, reparatie, reiniging of sloop.

safety protection equipment products for you selected

Naar begin van pagina

Terug van Werken op hoogte naar homepage

Klik hier voor werken op hoogte toolbox

klik hier voor toren steiger

Klik hier voor ladders trappen

Have A Great Story or question About Safety protection Equipment ?

Do you have a great story - question about Safety protection Equipment? Share it!

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

 submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)SBI!