OHSAS VCA

OHSAS VCA 

Wat zijn de verschillen tussen OHSAS en VCA?

OHSAS of VCA
De verschillen zijn dat OHSAS ISO 14001 nodig heeft voor het milieu.
VCA heeft het onderdeel milieu bij de certificering.
OHSAS is meer op een manier als ISO, Er wordt meer gedaan op een uitgebreide manier.
Wanneer u OHSAS-VCA nodig hebt moet U een keuze maken wat er wordt gevraagd door de opdrachtgever en wat de achtergrond van uw keuze is.
Wilt U een certificering omdat de opdrachtgever het verplicht stelt om werk uit te voeren of wilt U een certificering omdat U vindt dat er binnen uw bedrijf volgens een bepaalde methode moet worden gewerkt door uw personeel.
Indien U voor het laatste kiest dan is uw gedacht de juiste.

Op deze manier zorgt U ervoor dat er allerlei methodes binnen uw bedrijf worden geïmplementeerd die ervoor zorgen dat er veilig maar vooral volgens een van te voren gekozen manier wordt gewerkt.

Op deze manier heeft U een goede controle over alle processen binnen uw bedrijf.
Ook is het voor iedereen duidelijk volgens welke methode er wordt gewerkt, kunt U tijdens het gehele proces op alle momenten bijsturen in het proces, wat ook de resultaten alleen maar ten goede komt.

OHSAS VCA

Op deze manier heeft U direct controle op niet alleen de veiligheid maar ook op de resultaten.

De gedachte die er bij de meeste bedrijven heerst is dat veiligheid geld kost.

Bij VCA is dit ook vaak zo daar er door de bedrijven voor VCA wordt gekozen omdat de opdrachtgever dit voorschrijft en er verder weinig aandacht aan wordt besteedt.

Indien er een gedachte wordt ontwikkeld om een bedrijf veilig en meer resultaat te laten maken dan is OHSAS een betere keuze.

Alleen als er vanuit de directie op deze manier wordt gedacht is OHSAS een ideale manier om alle processen binnen een bedrijf te sturen waarbij er door de inzet van alle medewerkers, van hoog naar laag, op een en dezelfde manier zal worden gewerkt.
Hierbij is er meer controle en sturing binnen het gehele bedrijf omdat er meer wordt verwacht van de medewerkers zelf en niet alleen de veiligheidsmanager.

Door het bijhouden van processen door alle medewerkers is er een zelfsturende houding op alle afdelingen waardoor er eerder wordt gekeken naar resultaten.

Als U bovenstaande als leidraad neemt kunt U een keuze maken die voor uw bedrijf het beste eruit haalt.

OHSAS VCA

Dus de vraag zal zijn OHSAS VCA.

In Nederland kiezen de meeste bedrijven voor VCA omdat dit wordt gevraagd dor de opdrachtgever.
OHSAS VCA

Er zijn 3 klassen.

VCA*

VCA**

VCA petrochemie

Hier is het afhankelijk van welke opdrachtgever er is en wat het bedrijf gaat uitvoeren.
Is het een bedrijf die alleen maar via een tussenpersoon of bedrijf een werk uitvoerd dan is VCA* voldoende tenzij het werk moet worden uitgevoerd bij een petrochemisch bedrijf die VCA** als minimum stelt.

Is het een bedrijf die als hoofdzaak werken uitvoerd als hoofdaannemer dan is VCA ** het minimum.
Is het een bedrijf die hoofdzakelijk voor de petrochemische industrie dan is VCA Petrochemie het certificaat die behaald moet worden om aan alle eisen te voldoen.

Op deze manier kunt U voor uzelf uitmaken welk certificaat U wilt behalen.

In Europa of de Verenigde Staten wordt OHSAS meestal gekozen indien U kiest voor OHSAS dan is er een aanvulling nodig om te voldoen aan de milieu eisen en dit zal dan het ISO 14001 certificaat zijn.

Welke stappen moet U maken om gecertificeerd te worden voor VCA:

U gaat de checklist voor aannemers volgen.
Als U alle vragen heeft beantwoord met een positief resultaat dan zult U een externe audit krijgen via een geaccrediteerd bureau die uw bedrijf zal bezoeken en beoordelen.

Als het geaccrediteerde bureau de checklist heeft beoordeeld en U heeft alle vragen die nodig zijn goed beantwoord dan zal U worden voorgedragen voor het certificaat.

Elk jaar zal er een aantal momenten zijn waarbij er een interne en externe audit zal worden gehouden.

Eens in de drie jaar wordt er een her certificering worden gehouden waarbij er dieper op de vragen wordt ingegaan.

Bij het veranderen van de risico's of werkzaamheden die niet in de certificering waren meegenomen dient er een nieuwe risico's inventarisatie plaats te vinden om de nieuwe risico's of werkzaamheden te beoordelen.

Ook dient er dan een nieuwe scope te worden gepubliceerd waarbij er door bedrijven kan worden gekeken welke risico's U op een veilige manier kunt uitvoeren.

Ook dient elk jaar de RI&E opnieuw te worden beoordeeld waarbij een plan van aanpak dient te komen die aangeeft welke risico's nader moeten worden beoordeeld.
Indien U geen medewerker heeft die dit voor U kan gaan doen dan zijn er diverse bureau's die dit op een vakkundige manier voor u kunnen gaan uitvoeren.

Hierbij kunt U denken aan de Arbo dienst of een advies bureau die hier in is gespecialiseerd.

De RI&E moet worden gecontroleerd indien U meer dan 25 medewerkers heeft.

Heeft U minder dan 25 medewerkers dan hoeft dit niet als er een branche gebonden afspraak is.

Wat zijn de onderwerpen binnen het VCA waar er op wordt gecontroleerd:

Apparatuur en materieel
Elektrische materieel 
Klachten over het milieu
Ongevallen van het laatste jaar
Plan van aanpak RI&E

Toolbox lijsten

V&G plannen
Noodplannen
EHBO – BHV
Inspectie van werkplekken

Tijdens de interne audits zult U informatie ontvangen die aangeeft hoe uw bedrijf ervoor staat op het gebied van veiligheid.

Hoe het met uw personeel gaat op het gebied van opleidingen en trainingen.

Indien U hulp nodig heeft om uw bedrijf te certificeren dan kunt u op onderstaande lijst kijken of er een adviesbureau bij u in de buurt aanwezig is.

Wilt u als adviseur op deze lijst komen staan dan kunt u zich aanmelden via het mailformulier.
Lijst met adviseurs:

www.witsenboeradvies.nl voor Nederland

OHSAS VCA

safety protection equipment products for you selected

Naar begin van pagina

Terug van OHSAS VCA naar homepage

Have A Great Story or question About Safety protection Equipment ?

Do you have a great story - question about Safety protection Equipment? Share it!

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

 submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)SBI!