Brandbeveiligingsapparatuur is zeer belangrijk als U een bedrijf of woning beheerd.

Deze webpagina over Brandbeveiligingsapparatuur geeft U informatie over welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om een brand te voorkomen.
ook is het belangrijk te weten waartoe een kleine brand kan leiden.
Een slecht onderhouden of helemaal geen brandbeveiligingsapparatuur kan leiden tot materiële schade, zeer ernstig letsel en zelfs tot de dood.

Indien er een nieuwe bedrijfspand of woning wordt gebouwd is het verstandig om in het voortraject al rekening te houden met brandveiligheid en brandbeveiligingsapparatuur.

Brandveiligheid opnemen tijdens de tekenfase voorkomt dat er tijdens de bouw aanpassingen moeten plaatsvinden die meer kosten met zich meebrengen of zelfs de bouw kunnen laten stilleggen.

Dus vragen als waar komen de deuren en ramen, hoe groot worden de kamers, hallen, waarvoor worden deze gebruikt, welke machines komen er te staan, wat wordt er verwerkt, waar en hoeveel printers komen er te staan, maar ook wat voor soort materialen gaan er worden gebruikt kunt U het beste tijdens de tekenfase al gaan stellen.

Brandbeveiligingsapparatuur

Wat zijn de voorschriften van de gemeente?


Brandbeveiligingsapparatuur

Welke blusmiddelen moeten er komen?
Een sprinklerinstallatie.
Is het te doen met alleen brandblussers en waterslangen?
Wat voor soort bedrijf heeft U of wordt er gestart?
Wat voor soort van alarmsystemen moeten er worden gebruikt?
Welk materiaal is er gebruikt en wat is de brandvertraging van deze materialen?.
Als u chemicaliën gebruikt waar en hoe gaat U deze opslaan?
Komen deze in uw gebouw te staan of worden deze buiten het gebouw opgeslagen?
Wanneer een sprinklerinstallatie wordt voorgeschreven hoe wordt het water aangevoerd en waar komt het water vandaan?
Is het voldoende om een watertank of een vijver te gaan gebruiken of moet er een aansluiting komen op het waternet.

Weke diameter waterbuizen moeten er komen en wat betekend dit voor de aanvoerleiding van het waterbedrijf.
Is water als blusmiddel toegestaan voor uw bedrijf?

Dus er zijn een heleboel zaken waaraan U moet denken voordat U start met de bouw van een nieuw bedrijfspand of woning.

Indien U niet op de hoogte bent van alle regels, dan is het verstandig U te laten bijstaan door een deskundige, deze kosten zijn over het algemeen lager dan dat U achteraf allerlei zaken moet wijzigen, wat meestal gepaard gaat met zeer hoge kosten.

Ook een goede planning van de meterkast en de hoeveelheid groepen die nodig zijn is zeer belangrijk voor de brandveiligheid.

Waar komt de meterkast en is die gemakkelijk te bereiken voor de hulpdiensten als dit nodig mocht zijn.
Wat wordt de belasting van het elektriciteitsnet?

85% van alle beginnende branden kunnen worden geblust door het gebruik van brandblussers.
Op deze manier zijn er heel wat beginnende branden geblust en zijn er zeer grote branden voorkomen.
Is uw bedrijfsbrandweer of BHV team goed opgeleid?

Wat voor soort brand beveiligingsapparatuur is er:
Brandblussers
Brandmeldinstallaties
Brandmelders
Koolmonoxide melders
Kleding
Brandweerauto's
Brandslangen
Sprinklers


Is er een bedrijfsbrandweer – BHV team aanwezig.
Is er voldoende opleiding aan uw medewerkers gegeven zodat deze weten wat te doen als er brand uitbreekt.
Worden de oefeningen wekelijks of maandelijks gehouden?
Heeft u een alarmsysteem die is verbonden met de plaatselijke brandweerkazerne.

Is er een registratiesysteem nodig van de personen die in het gebouw aanwezig zijn.
Wie is belast met de registratie als er een brand uitbreekt..
Heeft iedereen de instructie gekregen wat hij of zij moet doen indien er een brand uitbreekt.
Worden de medewerkers jaarlijks of vaker geïnformeerd en getraind?

Wie is er verantwoordelijk als er een brand begint en wat voor soort van brand beveiligingsapparatuur heeft hij of zij ter beschikking.

Dan is het ook zeer belangrijk dat U weet wat de voorschriften zijn van uw verzekeraar.
Dus vraag uw verzekeraar wat voor regels er worden voorgeschreven om bij een brand zeker te zijn dat er achteraf ook wordt uitgekeerd.

Is het bedrag nog wel voldoende?

Heeft U tussendoor de nieuwe aangebouwde ruimtes wel mee verzekerd?

Is er een uitbreiding in de voorraad of materieel geweest en zijn deze mee verzekerd?
Zo komt U niet voor verrassingen te staan als er wel een brand is uitgebroken en U wilt uw zaak weer opbouwen na de brand.
U zult niet de eerste zijn die niet opnieuw kan starten na een brand omdat er geen geld of minder geld wordt uitgekeerd.


Laat U goed informeren en laat dit schriftelijk vastleggen door de verzekeraar en controleer jaarlijks samen met de verzekeraar of U voldoet aan de voorgeschreven regels van de verzekeraar.

tip: leg deze verklaring in een ander pand of in een kluis bij uw bank zodat deze niet verdwijnen na een brand.

Ook na een vernieuwing is het verstandig om de verzekering te laten checken of U voldoende bent verzekerd.

Brandbeveiligingsapparatuur

Er zijn verschillende brandblussers.
In het volgende overzicht ziet U bij welke soort brand U de brandblusser kunt gebruiken.

Hier onder ziet u de verschillende klassen.

Vergelijking van de brandklassen

Amerikaanse

A klasse
Klasse B

Klasse C
Klasse D
Klasse K

Europese

A klasse
Klasse B
Klasse C
Zonder Classificatie
Klasse D
Klasse F

Australische / Aziatische
A klasse
Klasse B
Klasse C
Klasse E
Klasse D
Klasse F

Brandstof / Warmtebron
Gewone brandbare stoffen Brandbare vloeistoffen
Brandbare gassen
Elektrische apparatuur Brandbare metalen
Koken olie of vet

Brandbeveiligingsapparatuur

Er zijn verschillende vormen van tekens, maar uw lokale overheid zegt hoe en wat voor soort borden U moet gebruiken.

Hoe kunt U een brand voorkomen?

U kunt een brand voorkomen door de juiste maatregelen te nemen.

Zo zijn er voorschriften voor het opslaan van chemische stoffen en voor veel materiaal en materieel.

Indien U niet weet welke voorschriften er zijn dan kunt U de lokale autoriteiten vragen om U voor te lichten zodat U volledig op de hoogte bent van de regels.

Oliën en vetten kunnen bij verkeerde behandeling later spontaan ontbranden in poetsdoeken.

Als U deze achterlaat na de werkdag en deze liggen in de buurt van brandbaar materiaal dan zou het best kunnen zijn dat U een spontane brand krijgt.

Ook opslag van verschillende stoffen en er ontstaat een lekkage dan kan het best zijn dat deze spontaan beginnen te ontbranden.

Als U een bedrijf heeft waar er wordt gelast dan heeft U te maken met vonken en spatten die een hoge temperatuur hebben, deze vonken kunnen op verschillende plaatsen terecht komen waardoor er een smeulende plaats ontstaat.

Mocht dit gebeuren aan het eind van de werkdag dan kan dit ontbranden terwijl uw bedrijf al is gesloten.
Dit soort branden ontstaan en kunnen niet direct worden geblust want er is niemand meer aanwezig.

Als U bekijkt dat 85% van beginnende branden kunnen worden geblust met brandblussers dan weet U dat dit niet kan als er niemand meer aanwezig is.

Het is altijd verstandig bij het verlaten van het bedrijfspand rond te kijken of er ook iets smeult zodat hier direct kan worden ingegrepen.

Ook is het van belang dat als een bedrijf wordt verlaten aan het eind van de dag dat er altijd een ronde word gemaakt door het bedrijf om alles veilig en wel achter te laten.

Ook in opslagruimtes en machinekamers is het altijd verstandig om na de werkdag hier een inspectie te houden voordat U het pand verlaat.

Dit soort inspectie rondes zijn ervoor om een goede brandveiligheid te waarborgen.

Indien U verhalen heeft die U wit delen dan kan dit via onderstaande formulier.

Uw verhaal zal worden gepubliceerd zodat er andere bezoekers van de webpagina zijn die hun voordeel hiermee kunnen doen en ideeën opdoen om de veiligheid te verbeteren.

Brandbeveiligingsapparatuur


safety protection equipment products for you selected

Have A Great Story or question About Safety protection Equipment ?

Do you have a great story - question about Safety protection Equipment? Share it!

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

 submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)SBI!